Loading..

Giao hàng & Nhận hàng 0 0

Last updated on Mar 12, 2019 11:17 in Người mua » Giao hàng & Nhận hàng
Posted BySupport Admin

Nơi chúng tôi gửi

Hầu hết người bán hàng của chúng tôi giao hàng trên toàn thế giới, nhưng một số mặt hàng có thể chỉ có sẵn để giao hàng đến một số quốc gia, cụ thể là Việt Nam.

 

Dịch vụ vận chuyển nào được sử dụng để giao hàng?

Người bán vận chuyển có sự lựa chọn của riêng mình về đơn vị vận chuyển. Nếu bạn có một câu hỏi về một mặt hàng cụ thể, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Làm thế nào để tôi theo dõi đơn hàng của tôi?

Bạn sẽ nhận được thông báo qua email sau khi đơn hàng của bạn được giao và bạn có thể kiểm tra thông tin theo dõi trên trang mua hàng của mình.

 

Phí vận chuyển là bao nhiêu?

Chi phí vận chuyển khác nhau trên mỗi mặt hàng, nhưng tổng chi phí vận chuyển được trình bày trong giỏ hàng của bạn sau khi địa chỉ giao hàng được chọn.

** The time is base on America/New_York timezone