Loading..

Ví Trendzy là gì? 0 0

Last updated on Jan 10, 2020 11:37 in Người bán » Thanh toán » Ví Trendzy
Posted BySupport Admin

Ví Trendzy là gì?

Ví Trendzy là nơi lưu trữ tiền của bạn từ từ doanh thu bán hàng. Và các đơn hàng trả hàng/hoàn tiền hoặc Bạn có thể chủ động rút tiền từ Ví Trendzy về tài khoản ngân hàng của bạn bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vì sao tôi nên sử dụng ví Trendzy?

• Theo dõi doanh thu dễ dàng đơn giản 

Bạn có thể theo dõi doanh thu từ tất cả các đơn hàng mà bạn đã bán trên Trendzy cũng như dễ dàng rút tiền về tài khoản ngân hàng của bạn.

• Theo dõi các giao dịch trong quá khứ 

Bạn có thể dễ dàng lọc những giao dịch bán hàng hoặc hoàn tiền theo từng khoảng thời gian mong muốn.

• Chủ động với nguồn tiền của bạn

Thiết lập hoặc điều chỉnh tần suất của lệnh rút tiền tự động hoặc thao tác rút tiền thủ công bất kỳ lúc nào bạn muốn.

• Bảo mật tuyệt đối

Với lệnh rút tiền thủ công, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mã PIN xác minh để bảo mật tài khoản của bạn một cách tốt nhất.Điều này đặc biệt hữu ích nếu tài khoản của bạn có nhiều người quản lý.


Làm cách nào để truy cập vào Ví Trendzy?

1. Trên Kênh người bán : Truy cập Trendzy.vn/merchant/portal/finance/wallet - chọn Ví Trendzy

2. Trên Ứng dụng: Chọn Tôi - Ví Trendzy


Khi truy cập vào Ví Trendzy bạn sẽ thấy được những mục sau:

1. Số dư

Tất cả số tiền từ doanh thu bán hàng và tiền hoàn lại từ đơn hàng khiếu nại sẽ được ghi có tại mục số dư trong ví Trendzy của bạn. Số dư sẽ thay đổi nếu bạn thao tác rút tiền về tài khoản ngân hàng.

2. Rút tiền

Chọn“Rút tiền”để có thể rút tiền từ Ví Trendzy về tài khoản ngân hàng của bạn.

3. Tài khoản ngân hàng:

Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng và tùy chọn tài khoản ngân hàng sẽ nhận tiền tại đây. 

4. Xem lịch sử giao dịch

Bạn có thể kiểm tra tất cả giao dịch về doanh thu - trả hàng/hoàn tiền - rút tiền của bạn mục này

5. Giao dịch gần đây

Những giao dịch gần đây của bạn sẽ được hiển thị tại đây để bạn có thể dễ dàng theo dõi.


** The time is base on America/New_York timezone