Loading..

Chính sách xử lý đơn hàng của Trendzy: Tỷ lệ đơn hàng không thành công 0 0

Last updated on Jan 10, 2020 10:51 in Người bán » Vận hành & Vận chuyển » Chính sách vận hành
Posted BySupport Admin

Người mua luôn mong muốn đơn hàng của họ sẽ được đóng gói chuyên nghiệp và giao hàng nhanh chóng. Những đơn hàng không được giao ra sẽ khiến Người mua thất vọng và Người bán mất doanh thu. Do vậy, Người bán nên tránh hủy đơn hàng và cố gắng duy trì tỷ lệ hoàn hàng ở mức thấp. 


Tỷ lệ đơn hàng không thành công (NFR) là gì ?


NFR phản ánh tỷ lệ tổng đơn hàng trong 7 ngày gần nhất bị hủy và hoàn hàng do lỗi của Người bán.  


NFR = Đơn bị hủy bởi Người bán + Đơn bị hủy tự động bởi hệ thống + Đơn bị trả hàng/hoàn tiền Người bán có thể bị điểm phạt Sao Quả Tạ nếu yêu cầu Người mua tự hủy đơn hàng.  


Tỷ lệ đơn hàng không thành công được tính như thế nào?Ví dụ dưới đây thể hiện cách tính Tỷ lệ đơn hàng không thành công.

  • Người bán A có tổng cộng 200 đơn hàng
  • 50 đơn hàng không thành công
  • Người bán A có NFR là: 50/200 = 25%


Tại sao tôi nên duy trì NFR ở mức thấp ?


NFR thấp sẽ giúp bạn có được niềm tin và sự trung thành từ Người mua, và lợi nhuận từ việc tăng doanh số, trong khi với NFR cao, bạn có thể sẽ bị phạt Sao Quả Tạ. Người bán có nhiều điểm phạt trong 1 quý sẽ bị hạn chế 1 số đặc quyền từ Trendzy.


 

Tham khảo thêm tại Hệ thống Sao Quả Tạ.

 

Làm thế nào để duy trì NFR thấp?

Đơn hàng thường bị hủy hoặc hoàn trả vì những lý do sau:** The time is base on America/New_York timezone