Loading..

Chính sách giao hàng của Trendzy: Tỷ lệ giao hàng trễ 1 0

Last updated on Dec 31, 2019 05:35 in Người bán » Vận hành & Vận chuyển » Chính sách vận hành
Posted BySupport Admin

Khách hàng luôn mong nhận được hàng mua trực tuyến nhanh chóng. Đơn đặt hàng giao đến muộn sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm và dẫn đến đánh giá, xếp hạng tiêu cực. 

Tỷ lệ giao hàng trễ (LSR) là gì?

Một đơn hàng được coi là trễ nếu nó được giao đi sau hạn vận chuyển được hiển thị trong chi tiết đơn hàng. Thời gian chuẩn bị hàng quy định là 2 ngày đối với đơn hàng bình thường, 7 -15 ngày đối với đơn hàng đặt trước (không bao gồm ngày nghỉ lễ hoặc ngày đơn vị vận chuyển không làm việc). Thời hạn vận chuyển được tính từ ngày đặt hàng cộng thêm thời gian chuẩn bị hàng quy định.


Ví dụ: Người bán phải đóng gói và gửi đơn hàng cho đơn vị vận chuyển trước ngày 22/12. Nếu đơn vị vận chuyển nhận được hàng vào ngày 22/12 hoặc sau ngày 22/12 thì đơn hàng được coi là giao trễ.

 

LSR được tính như thế nào?

LSR là tỷ lệ phần trăm của các đơn đặt hàng mà người bán đã giao trễ qua trên tổng số đơn hàng đã giao cho đơn vị vận chuyển trong 30 ngày

 

Ví dụ:

Người bán A có 200 đơn đặt hàng được vận chuyển

50 đơn hàng bị giao trễ

Người bán A có LSR là: 50/200 = 25%Tại sao tôi nên duy trì LSR thấp?

Người bán có LSR cao trên mức quy định có thể nhận điểm phạt. Nếu điểm phạt này quá cao, người bán có thể bị khóa tạm thời những đặc quyền của tài khoản.

Hiệu quả hoạt động

Mức vi phạm

Điểm phạt

Tỷ lệ giao hàng trễ

> 10%

Nếu Shop có < 50 đơn / tháng

1 điểm

> 5%

Nếu Shop có >= 50 đơn/tháng

1 điểm


Làm cách nào để giữ LSR của tôi thấp?

Nguyên nhân

Ví dụ

Cách giảm

Quy trình giao hàng cần được cải thiện

Không đủ lượng hàng tồn kho

Xem hiệu suất bán hàng của bạn trong mục báo cáo bán hàng của tôi trong Trung tâm Người bán

Hàng tồn kho đặt sai vị trí / chưa được tối ưu hóa

Sắp xếp lại trung tâm đóng gói của bạn. Nếu có thể hãy để các sản phẩm bán chạy nhất gần với trung tâm đóng gói hàng của bạn.

Chưa có quy trình giám sát đơn hàng

Theo dõi đơn hàng của bạn và sắp xếp các đơn hàng đang chờ xử lý theo ngày giao hàng để ưu tiên xử lý.

Không đủ nguồn nhân lực

Nhân lực không đủ

Thuê thêm nhân lực nếu bạn mong muốn tăng số lượng đơn đặt hàng

Thiếu công cụ để quản lý hàng tồn kho

Vào mục Sản phẩm của tôi trong Trung tâm người bán để theo dõi lượng hàng tồn của bạn.

** The time is base on America/New_York timezone