Loading..

Tạo một tài khoản mua hàng trên Trendzy 4 0

Last updated on Mar 31, 2019 10:51 in Trendzy
Posted BySupport Admin

1. Tạo tài khoản trực tiếp trên Trendzy

1.1. Click vào link đăng ký: https://trendzy.vn/signup

1.2. Điền email và bấm vào: Join Trendzy


1.3. Xác nhận email trong tài khoản và tiến hành đăng nhập


2. Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

2.1. Trong màn hình đăng nhập, nhấn vào nút : Log in with Facebook


3. Đăng nhập bằng tài khoản  Google

3.1. Trong màn hình đăng nhập, nhấn vào nút : Google


4. Đăng nhập bằng tài khoản Twitter

3.1. Trong màn hình đăng nhập, nhấn vào nút : Twitter


Đăng ký trở thành thành viên ngay trên Trendzy: https://trendzy.vn/ 

** The time is base on America/New_York timezone