Loading..

Những câu hỏi thường gặp cho người bán 1 0

Last updated on May 09, 2019 02:30 in Trendzy
Posted BySupport Admin
 • Làm thế nào để đăng ký tài khoản mua hàng trên Trendzy ?
 • Xem trả lời: http://bit.ly/2GzItuX

 • Làm thế nào để đăng ký tài khoản bán hàng trên Trendzy ?
 • Xem trả lời: http://bit.ly/2KV5Nry

 • Tôi muốn chat trực tiếp với Trendzy thì làm thế nào ?
 • Xem trả lời: 

 • Làm thế nào đăng video lên Trendzy ?
 • Xem trả lời: 

 • Làm thế nào đăng sản phẩm lên Trendzy để bán hàng ?
 • Xem trả lời: 

 • Làm thế nào để kiếm tiền trên Trendzy ?
 • Xem trả lời: 

 • Làm thế nào để nhận tiền bán hàng trên Trendzy ?
 • Xem trả lời: 

 • Trendzy nhận hàng và giao hàng thế nào ?
 • Xem trả lời: 

 • Chính sách hoạt động dành người bán hàng trên Trendzy ?
 • Xem trả lời: 

** The time is base on America/New_York timezone