Loading..

Tạo một tài khoản bán hàng trên Trendzy 1 0

Last updated on Sep 09, 2019 02:36 in Người bán
Posted BySupport Admin

Hướng dẫn trở thành Thương gia trên Trendzy,

Click vào Bắt đầu để đăng ký tài khoản bán hàng: https://trendzy.vn/merchant/signup
Điền thông tin chi tiết vào tài khoản người bán và đồng ý với "Điều khoản và điều kiện dành cho Người bán hàng"


Bắt đầu đăng sản phẩm và bán các sản phẩm tuyệt vời của bạn.

** The time is base on America/New_York timezone