Loading..

Bản đồ 0 0

Last updated on Mar 24, 2019 23:18 in Người bán » Bảng điều khiển
Posted BySupport Admin

 Tab Bản đồ hiển thị cho bạn cường độ tập trung cao nhất của từng số liệu theo vùng.

Việc biết được nơi nào mà sản phẩm của bạn đang phổ biến có thể giúp bạn thông báo cho đội ngũ bán hàng và đưa ra các quyết định marketing chính xác.
** The time is base on America/New_York timezone